Borgerforeningen

Vind sogns Borgerforening blev etableret i 1972.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser og være de enkelte medlemmers taleorgan overfor højere myndigheder, samt afholde medlemsmøder, hvis bestyrelsen finder det påkrævet.

Som medlemmer kan optages beboere i Vind Sogn som er fyldt 18 år.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer.