Medlemmer

Vind Idrætsforening

Udvalgsmedlemmer og suppleanter Valg 2017

Udvalg                    Post             Udvalgsmedlem                                     Status                         
Forretnings Formand Lars Gammelvind Ikke på valg
  Økonomi Jonna B. Pedersen På valg
  Sekretær Mikael Larsen På valg 
Fodbold Formand Stefan Stjernholm På valg
  Økonomi     
  Sekretær     
  Menig     
  Menig    
  Suppleant    
Gymnastik Formand Jani Hay På valg
  Økonomi Ditte knudsen Ikke på valg
  Sekretær Roxanna Dimitru På valg
  Menig Ester Thomsen Ikke på valg
  Menig Heidi Bonde På valg 
  Suppleant Ingen pt  
Billard Formand Kurt Struve Ikke på valg
  Økonomi Finn Poulsen På valg 
  Sekretær  Henning Jakobsen  På valg 
Teater/Dilettant               Formand                  Kim Sejlund På valg
  Økonomi Mikael Pedersen Ikke på valg
  Sekretær  Anni B. Schøtt  På valg 
      Suppleant Jeanette Sahlkvist  
Badminton   Udvalg er ikke aktivt  
Revision   Randi Stjernholm På valg
    Bjarne Nielsen Ikke på valg
    Karen Frydendal Ikke på valg