Vinding-Vind Foredragsforening

Fra 20. februar kl. 19:30 - Til 20. februar kl. 22:00
Lokation: Sørvad Kultur- og Idrætscenter

Tidligere museumsinspektør Søren Toftgaard Poulsen holder foredrag om ”Folkemindesamler og museumsforstander H.P. Hansen”, der interesserede sig for den midtjyske hedebefolknings beskedne og slidsomme liv, og det resulterede i en imponerende bogsamling om hedebøndernes kulturhistorie.


Se/udskriv programmet for Vinding-Vind Foredragsforening her: VVF program 2019-2020.pdf