Podning af frugttræer - hold 1

Fra 07. april kl. 19:00 - Til 07. april kl. 22:00
Lokation: hos Eva og Peter, Blåkjærvej 7

Podning af frugttræer onsdag d. 7. april 2021

I år bliver blommetræer, der skal podes.

Borgerforeningen har besluttet at gennemføre det årlige blommepodnings-arrangement, men idet vi må acceptere fortsat at være underlagt myndighedernes forsamlingsloft på 5 personer, vil det blive afholdt lidt anderledes end først udmeldt. Arrangementet gennemføres i år TO gange, både onsdag den 7. april og igen torsdag den 8. april, begge dage kl. 19:00-22:00 hos Eva og Peder Kjær, Blåkjærvej 7.

Udover vejleder Anders Gammelvind vil der altså kunne deltage 4 personer pr. aften. For at sikre, at vi ikke overskrider det tilladte deltagerantal, er det nødvendigt med forudgående tilmelding, som vil ske efter først til mølle-princippet. Tilmelding sker på Facebook eller pr. sms til tlf.nr. 2291 3433 (Rune).

Vi henstiller til, at i første omgang kun én fra hver husstand tilmelder sig, således flest mulig husstande kan tilgodeses. Skulle der på dagen for arrangementet, hhv. onsdag kl. 15 og torsdag kl. 15, vise sig at være ledige pladser til samme aftens arrangement, vil der blive mulighed for tilmelding af flere fra samme husstand.

Såfremt man har meldt sig til, men bliver forhindret, er det vigtigt at melde afbud, således en anden kan deltage.

Skulle der vise sig så stor interesse, at ikke alle kan tilbydes at deltage, vil Borgerforeningen forsøge, om der kan arrangeres endnu et blommepodnings-arrangement senere på foråret.

Borgerforeningen håber på forståelse for situationen -alternativet ville være en aflysning.