Generalforsamling på VindKRAFTEN

Fra 02. oktober kl. 09:00 - Til 02. oktober kl. 17:00

Generalforsamlingen er flyttet til lørdag den 2. oktober.

Vi starter kl. 9.00 med morgenkaffe og rundstykker og har derefter generalforsamling jf vedtægterne.
På valg er Mikael Pedersen og Trine R. Poulsen, som begge modtager genvalg.

Efter generalforsamlingen er der arbejdsdag.

  -  der vil også blive serveret frokost.