Udendørs fitness lukkes midlertidigt

Kære beboer i Vind og omegn

Kommunen har informeret Landsbycenteret og Vind Idrætsforening, at vores udendørs fitness skal lukkes ned for et stykke tid. Selvom vi sagtens kan overholde afstand og antal aktive på samme tid, så er grunden at maskinerne ikke bliver rengjorte mellem de forskellige aktive udøvere. Vi håber denne periode bliver så kort som muligt og så længe som nødvendigt. Jeg kan kun opfordre til at nedlukningen af fitness respekteres og maskinerne ikke benyttes i denne periode.

I Vind Idrætsforening ser vi frem til at der igen bliver mulighed for at udøve vores aktiviteter. Alle vores fællesskaber er udfordret for tiden og jeg kan kun appellere til, at vi alle tænker kreativ og hjælper hinanden i denne tid. Giv venner og naboen et kald for at spørge om I ikke skulle gå eller cykle en tur. Når vi holder behørig afstand og kun mødes en 2-3 stykker ad gangen, er risikoen minimal for smitte med Covid-19. Vi tilbringer mange timer i hjemmet i denne tid og vores sociale og fysiske velbefindende er afhængige af, at vi også får pulsen op en gang imellem, gerne dagligt.

På vegne af Vind Idrætsforening

Lars Gammelvind.