3 i én Generalforsamling udsættes

På grund af Corona-pandemien ser Vind Idrætsforening, LandsbyCenter Vind og Vind Sogns Borgerforening sig desværre nødsaget til at udsætte de planlagte generalforsamlinger, der var fastsat til torsdag d. 25. februar 2021.

Ny dato bliver torsdag d. 26. august 2021.

Bestyrelserne er klar over, at de respektive vedtægter fastsætter, at generalforsamlingerne skal afholdes i 1. kvartal. Alligevel har vi vurderet, at det vil sikre størst deltagelse og dermed være mest demokratisk at udsætte generalforsamlingerne fremfor at afholde dem virtuelt i februar.

Såfremt der er medlemmer af foreningerne, der er uenige i udsættelsen og kræver generalforsamlingerne afholdt i henhold til vedtægterne, følges bestemmelserne vedr. indkaldelse af ekstraordinære generalforsamlinger.