Vind Vandværk vedr. generalforsamling

Generalforsamlingen i Vind Vandværk er udsat indtil videre pga. forsamlings forbuddet.