Arbejdsdagen 2016

Stor TAK til alle for indsatsen.

Der blev luget og gjort rent ved busstoppestedet og torvet -iser rundt om LandsbyCentret og Klubhuset fik en omgang, flagstangshuller blev rettet, flagstænger blev malet og stængerne fik nye snore. Buskadser blev trimmet, græs blev slået, den store gynge repareret, ovenlysvinduer blev vasket og der blev lavet lækker frokost som blev nydt under åben himmel.

Borde- bænkesættene var ikke tørre nok til olie - men det klarer vi efter Landsbyfesten, samtidigt med at Multi-banens træværk skal have en omgang.