Nyheder

På dette sted vil vi løbende forsøge at informere om væsentlige forhold og nyheder i relation til Vind Vandværk og vore medlemmer/brugere.

Venlig hilsen Bestyrelsen

---------------------------------------------------------------

2021

01.03.2021
Generalforsamlingen er udsat indtil videre pga. forsamlings forbuddet.

2020
 

04.06.2020
Generalforsamling 2020 afholdes onsdag d. 1. juli kl. 19.00 i Vind Klubhus.

Som følge af den positive udvikling omkring Corona-situationen, vurderes det nu forsvarligt at  indkalde til afholdelse af den udsatte generalforsamling.
Udover at orientere vore forbrugere med denne nyhed/besked, annonceres generalforsamlingen endvidere i Lokalavisen, som udkommer onsdag d. 10. juni 2020.

NB!
Generalforsamlingen afvikles under behørig efterlevelse af myndighedernes anbefalinger, så vi må nødvendigvis også tage forbehold for evt. "force majeure - situationer"?

Vel mødt!

Venlig hilsen
VIND VANDVÆRK - Bestyrelsen

 

 

16.04.2020

VIGTIG BESKED !

I forbindelse med udsendelsen af årets første rateopkrævning, har der uheldigvis indsneget sig en beklagelig fejl, som betyder, at der opkræves efter Takstblad 2019 og ikke den nye Takstblad 2020.

Fejlen vil derfor bliver rettet og udlignet efter følgende plan:

  1. Det faste driftsbidrag pr. boligenhed reguleres i rate 2, hvor der så opkræves kr. 450,- + moms.
  2. Driftsbidraget pr. m3 rettes til det nye og rigtige enhedsbeløb, som herefter anvendes ved beregning og opkrævning for rate 2.
  3. Det for lidt opkrævede driftsbidrag pr. m3 i rate 1, reguleres i forbindelse med næste årsopgørelse i jan 2021.

Vi skal endnu engang beklage fejlen, og håber at ovennævnte besked er både forståelig og acceptabel for alle vore forbrugere.

I modsat fald er man naturligvis velkommen til, at rette henvendelse herom til vandværkets bogholder Randi Stjernholm på tlf. 9743 0100 eller til bestyrelsen/formanden på tlf. 4243 0195.

Venlig hilsen
VIND VANDVÆRK - Bestyrelsen

 

13.03.2020
VIGTIG BESKED !
AFLYSNING AF GENERALFORSAMLINGEN 25.03.2020

Læs mere HER

 

 

11.02.2020

Årsrapport 2019 er nu tilgængelig

Se under menupunktet "Vandkvalitet og analyser"

Venlig hilsen
VIND VANDVÆRK -Bestyrelsen

 

24.01.2020

Generalforsamling 2020
Onsdag d. 25. marts kl. 19.00 i Vind Klubhus

Dagsorden iflg. vedtægterne

Venlig hilsen
VIND VANDVÆRK -Bestyrelsen

05.01.2020

HUSK! - Generalforsamling 2020 - Forslag fra medlemmerne

Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal fremsendes til bestyrelsen senest den 1. februar 2020, jf. vedtægterne §7

NB!
Generalforsamling 2020 ventes afholdt i marts måned. Nærmere info følger snarest her på hjemmesiden.

---------------------------------------------------------------

2019

 

22.12.2019

Kundeinfo vedr. målerskifte

Her kan du finde og læse seneste nyt om den igangværende målerudskiftning.

VV-Kundeinfo-Målerskifte_22.12.2019 

 

 

___________________

27.10.2019

Nu starter vi udskiftningen af samtlige forbrugsmålere

Som tidligere udmeldt, skal samtlige forbrugsmålere udskiftes i 2019.

Her kan du læse hvordan og hvornår vi har planer om at besøge de enkelte husstande i byområdet og i landområdet.

Vi håber på et godt samarbejde med alle vore forbrugere. Pft.


NB!
Hold dig selv godt orienteret om projektets videre forløb samt "tidsplanen" for din egen ejendom.

Besøg derfor vandværkets Nyheder med jævne mellemrum, hvor vi snarest muligt vil publicere ny information, når der måtte være nyt at berette.


Venlig hilsen
VIND VANDVÆRK - Bestyrelsen

 ____________________________________

16.09.2019

Ingen pesticider i vandet fra Vind Vandværk

Efter fundet af et nyt pesticid (chlorothalonil-amidsulfonsyre) i vandet fra flere danske vandværker, skal samtlige danske vandværker - inden udgangen af 2019, analysere for dette nye pesticid i boringer og i afgang vandværk.

På Vind Vandværk blev der således udtaget vandprøver til analysering d. 9. september, og i dag d. 16. september har vi så modtaget resultatet fra analyselaboratoriet.

Og der er ikke fundet pesticider i vandet fra Vind Vandværk. :-)

Læse mere HER 

Venlig hilsen
VIND VANDVÆRK -Bestyrelsen

________________________________________________________ 

27.03.2019

Generalforsamling afholdt i Vind Klubhus

11 personer deltog i årets generalforsamling som blev afviklet i god ro og orden, til trods for et meget uheldigt og stærkt generende "PC-nedbrud" lige da mødet skulle starte.
Mødets

Der var genvalg til bestyrelsen for både Henning Jensen og Bjarne Pedersen

30.01.2019

Udskiftning af samtlige vandforbrugsmålere i 2019

Vind Vandværk skal have udskiftet samtlige vandforbrugsmålere i 2019 og bestyrelsen har i den forbindelse
besluttet, at vi vil benytte lejligheden til at opgradere de gamle mekaniske vingehjulsmålere til nye digitale vandmålere.

De nye målere betyder bl.a., at alle nuværende manuelle årsaflæsninger, i fremtiden vil blive afløst af automatiske mobile fjernaflæsninger.

De nye vandmålere ventes leveret af firmaet Kamstrup og vil blive installeret af Vind Smedeforretning hos alle vore forbrugere i løbet af 2019.

Alle forbrugere vil blive kontaktet med henblik på nærmere aftale om installationen, efterhånden som planlægningen og udførelsen nærmer sig de enkelte ejendomme.

 MERE INFO FØLGER SENERE HER PÅ HJEMMESIDEN...

________________________________________________________  

30.01.2019

Husk Generalforsamling i Vind Vandværk - Onsdag d. 27. marts kl. 19.00 i Vind Klubhus

Dagsorden iflg. vedtægterne

Venlig hilsen
VIND VANDVÆRK -Bestyrelsen

 

________________________________________________________

 

13.01.2019

HUSK! - Generalforsamling 2019 - Forslag fra medlemmerne

Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal fremsendes til bestyrelsen senest den 1. februar 2019, jf. vedtægterne §7

NB!
Generalforsamling 2019 ventes afholdt i marts måned. Nærmere info følger snarest her på hjemmesiden.

---------------------------------------------------------------

2018

02.07.2018

Vandtrykket der forsvandt.... og hurtigt kom tilbage igen. :-)

I aften omkring kl. 20.00 forsvandt vandtrykket i ledningsnettet pludseligt, hvilket viste sig at være forårsaget af en næsten tom rentvandstank.
Problemet blev imidlertid hurtigt lokaliseret som en fejl ved kompressoren og ved alarmsystemet, og efter at disse ting blev rettet med det samme, kunne råvandspumperne igen starte op og dermed begynde at fylde trykfilter og rentvandstank.

Omkring kl. 20:45 kunne rentvandspumperne så igen starte op og dermed pumpe vand ud i ledningsnettet og samtidig genskabe det ønskede tryk.

Vandforsyningen skulle derfor nu igen være nogenlunde "normaliseret", selvom der vil gå en del timer inden rentvandstanken igen er fyldt helt op, idet fyldetiden jo er direkte påvirket af det aktuelle vandforbrug i opfyldningsperioden.

Vandværket beklager naturligvis fejlen og situationen, men tror og håber, at tidspunktet på aftenen samt den hurtige og gode indsats fra vores driftsleder Johannes, trods alt var med til at begrænse generne for vore brugere. :-)

Vandværket vil naturligvis "efterforske" fejlenes årsag og virkning, og dermed forhåbentlig kunne forebygge systemet og vandværket mod lignende fejl i fremtiden.

 

Venlig hilsen
Vind Vandværk

________________________________________________________

 21.05.2018

EU´s Persondataforordning Maj 2018

25. maj træder EU´s nye Persondataforordning i kraft.
Læs her hvordan Vind Vandværk håndterer dine forbrugerdata.

________________________________________________________ 

12.02.2018

Generalforsamling i Vind Vandværk - Onsdag d. 21. marts kl. 19.00 i Vind Klubhus
Dagsorden iflg. vedtægterne

Venlig hilsen
VIND VANDVÆRK

---------------------------------------------------------------

2017

29.12.2017

Nyt og godkendt Takstblad 2018 er nu tilgængelig og kan ses under menupunktet "Takstblad"

Venlig hilsen
VIND VANDVÆRK

Bestyrelsen

________________________________________________________

21.10.2017

Nyt Regulativ 2017

Herning kommune har 09.10.2017 godkendt nyt "Fællesregulativ for almene vandforsyninger 2017".

Regulativet træder i kraft med virkning fra 15. oktober 2017, og kan findes og læses under menupunktet

"Regulativ og Vedtægter".

Venlig hilsen
VIND VANDVÆRK

Bestyrelsen

________________________________________________________

13.03.2017

Husk generalforsamlingen.....

i Vind Klubhus, onsdag d. 29. marts 2017 kl. 19.00

Venlig hilsen
VIND VANDVÆRK

Bestyrelsen

________________________________________________________

02.01.2017

Evt. dagsordenforslag til årets generalforsamling.

I forbindelse med vandværkets årlige generalforsamling , skal vi gøre opmærksom på følgende vedtægtsbestemmelse og tidsfrist:

Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal fremsendes til bestyrelsen senest den 1. februar.

Venlig hilsen
VIND VANDVÆRK

Bestyrelsen

---------------------------------------------------------------

2016

20.12.2016

Ny Inddrivelsesprocedure vedr. driftsbidrag.

Når man sidder i en bestyrelse for en forening, som overordnet har til formål at tjene fællesskabet og samtidig sikre de bedst mulige forhold og betingelser for hver enkelt medlem, så er det meget frustrerende og ærgerligt, når man  indimellem oplever at nogen forøger at "sno sig" uden om fællesskabets musketérprincip: "Én for alle og alle for én".

Således sker det fra tid til anden, at enkelte af vandværkets medlemmer og forbrugere, bevidst undlader at betale til den fælles kasse. Forfaldne a conto bidrag betales ikke, til trods for at vandværket gentagne gange fremsender betalingspåmindelser og opfordrer til at afregne det skyldige beløb - helt på lige fod med alle øvrige medlemmer af fællesskabet.

Hvis en forbruger ikke betaler sit driftsbidrag for den leverede vandmængde, ja så er der kun alle de øvrige forbrugere til at dække tabet.

Ovenstående situation ønsker bestyrelsen fremover at håndtere en del mere restriktivt, og vi har derfor udarbejdet og vedtaget en ny inddrivelsesprocedure, som kan ses og læses under menupunktet "Forbrugerinfo".

 

NB!
Måtte der være spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående, så er man som altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, ligesom alle medlemmer og forbrugere jo har mulighed for at lufte deres meninger og holdninger ved vandværkets årlige generalforsamling.
Vel mødt!

 

Venlig hilsen
VIND VANDVÆRK

Bestyrelsen

 ________________________________________________________

 Generalforsamling 2016

Onsdag d. 30. marts indkaldes til ordinær generalforsamling i Vind Klubhus kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægterne, herunder forslag til vedtægtsændringer.
Vel mødt!

Bestyrelsen

________________________________________________________

19.02.2016

Vandkvalitet 2015
Årsrapport 2015 fra FORCE Technology er nu tilgængelig her på hjemmesiden.

---------------------------------------------------------------

2015

30.12.2015

Nyt takstblad 2016 er nu tilgængelig på hjemmesiden.13.03.2017