Nyheder

På dette sted vil vi løbende forsøge at informere om væsentlige forhold og nyheder i relation til Vind Vandværk og vore medlemmer/brugere.

Venlig hilsen Bestyrelsen

---------------------------------------------------------------

2019

30.01.2019

Udskiftning af samtlige vandforbrugsmålere i 2019

Vind Vandværk skal have udskiftet samtlige vandforbrugsmålere i 2019 og bestyrelsen har i den forbindelse
besluttet, at vi vil benytte lejligheden til at opgradere de gamle mekaniske vingehjulsmålere til nye digitale vandmålere.

De nye målere betyder bl.a., at alle nuværende manuelle årsaflæsninger, i fremtiden vil blive afløst af automatiske mobile fjernaflæsninger.

De nye vandmålere ventes leveret af firmaet Kamstrup og vil blive installeret af Vind Smedeforretning hos alle vore forbrugere i løbet af 2019.

Alle forbrugere vil blive kontaktet med henblik på nærmere aftale om installationen, efterhånden som planlægningen og udførelsen nærmer sig de enkelte ejendomme.

 MERE INFO FØLGER SENERE HER PÅ HJEMMESIDEN...

________________________________________________________  

30.01.2019

Husk Generalforsamling i Vind Vandværk - Onsdag d. 27. marts kl. 19.00 i Vind Klubhus

Dagsorden iflg. vedtægterne

Venlig hilsen
VIND VANDVÆRK

 

________________________________________________________

 

13.01.2019

HUSK! - Generalforsamling 2019 - Forslag fra medlemmerne

Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal fremsendes til bestyrelsen senest den 1. februar 2019, jf. vedtægterne §7

NB!
Generalforsamling 2019 ventes afholdt i marts måned. Nærmere info følger snarest her på hjemmesiden.

---------------------------------------------------------------

2018

02.07.2018

Vandtrykket der forsvandt.... og hurtigt kom tilbage igen. :-)

I aften omkring kl. 20.00 forsvandt vandtrykket i ledningsnettet pludseligt, hvilket viste sig at være forårsaget af en næsten tom rentvandstank.
Problemet blev imidlertid hurtigt lokaliseret som en fejl ved kompressoren og ved alarmsystemet, og efter at disse ting blev rettet med det samme, kunne råvandspumperne igen starte op og dermed begynde at fylde trykfilter og rentvandstank.

Omkring kl. 20:45 kunne rentvandspumperne så igen starte op og dermed pumpe vand ud i ledningsnettet og samtidig genskabe det ønskede tryk.

Vandforsyningen skulle derfor nu igen være nogenlunde "normaliseret", selvom der vil gå en del timer inden rentvandstanken igen er fyldt helt op, idet fyldetiden jo er direkte påvirket af det aktuelle vandforbrug i opfyldningsperioden.

Vandværket beklager naturligvis fejlen og situationen, men tror og håber, at tidspunktet på aftenen samt den hurtige og gode indsats fra vores driftsleder Johannes, trods alt var med til at begrænse generne for vore brugere. :-)

Vandværket vil naturligvis "efterforske" fejlenes årsag og virkning, og dermed forhåbentlig kunne forebygge systemet og vandværket mod lignende fejl i fremtiden.

 

Venlig hilsen
Vind Vandværk

________________________________________________________

 21.05.2018

EU´s Persondataforordning Maj 2018

25. maj træder EU´s nye Persondataforordning i kraft.
Læs her hvordan Vind Vandværk håndterer dine forbrugerdata.

________________________________________________________ 

12.02.2018

Generalforsamling i Vind Vandværk - Onsdag d. 21. marts kl. 19.00 i Vind Klubhus
Dagsorden iflg. vedtægterne

Venlig hilsen
VIND VANDVÆRK

---------------------------------------------------------------

2017

29.12.2017

Nyt og godkendt Takstblad 2018 er nu tilgængelig og kan ses under menupunktet "Takstblad"

Venlig hilsen
VIND VANDVÆRK

Bestyrelsen

________________________________________________________

21.10.2017

Nyt Regulativ 2017

Herning kommune har 09.10.2017 godkendt nyt "Fællesregulativ for almene vandforsyninger 2017".

Regulativet træder i kraft med virkning fra 15. oktober 2017, og kan findes og læses under menupunktet

"Regulativ og Vedtægter".

Venlig hilsen
VIND VANDVÆRK

Bestyrelsen

________________________________________________________

13.03.2017

Husk generalforsamlingen.....

i Vind Klubhus, onsdag d. 29. marts 2017 kl. 19.00

Venlig hilsen
VIND VANDVÆRK

Bestyrelsen

________________________________________________________

02.01.2017

Evt. dagsordenforslag til årets generalforsamling.

I forbindelse med vandværkets årlige generalforsamling , skal vi gøre opmærksom på følgende vedtægtsbestemmelse og tidsfrist:

Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal fremsendes til bestyrelsen senest den 1. februar.

Venlig hilsen
VIND VANDVÆRK

Bestyrelsen

---------------------------------------------------------------

2016

20.12.2016

Ny Inddrivelsesprocedure vedr. driftsbidrag.

Når man sidder i en bestyrelse for en forening, som overordnet har til formål at tjene fællesskabet og samtidig sikre de bedst mulige forhold og betingelser for hver enkelt medlem, så er det meget frustrerende og ærgerligt, når man  indimellem oplever at nogen forøger at "sno sig" uden om fællesskabets musketérprincip: "Én for alle og alle for én".

Således sker det fra tid til anden, at enkelte af vandværkets medlemmer og forbrugere, bevidst undlader at betale til den fælles kasse. Forfaldne a conto bidrag betales ikke, til trods for at vandværket gentagne gange fremsender betalingspåmindelser og opfordrer til at afregne det skyldige beløb - helt på lige fod med alle øvrige medlemmer af fællesskabet.

Hvis en forbruger ikke betaler sit driftsbidrag for den leverede vandmængde, ja så er der kun alle de øvrige forbrugere til at dække tabet.

Ovenstående situation ønsker bestyrelsen fremover at håndtere en del mere restriktivt, og vi har derfor udarbejdet og vedtaget en ny inddrivelsesprocedure, som kan ses og læses under menupunktet "Forbrugerinfo".

 

NB!
Måtte der være spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående, så er man som altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, ligesom alle medlemmer og forbrugere jo har mulighed for at lufte deres meninger og holdninger ved vandværkets årlige generalforsamling.
Vel mødt!

 

Venlig hilsen
VIND VANDVÆRK

Bestyrelsen

 ________________________________________________________

 Generalforsamling 2016

Onsdag d. 30. marts indkaldes til ordinær generalforsamling i Vind Klubhus kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægterne, herunder forslag til vedtægtsændringer.
Vel mødt!

Bestyrelsen

________________________________________________________

19.02.2016

Vandkvalitet 2015
Årsrapport 2015 fra FORCE Technology er nu tilgængelig her på hjemmesiden.

---------------------------------------------------------------

2015

30.12.2015

Nyt takstblad 2016 er nu tilgængelig på hjemmesiden.13.03.2017