Nyheder

På dette sted vil vi løbende forsøge at informere om væsentlige forhold og nyheder i relation til Vind Vandværk og vore medlemmer/brugere.

Venlig hilsen Bestyrelsen
———————————————-

29.12.2017

Nyt og godkendt Takstblad 2018 er nu tilgængelig og kan ses under menupunktet "Takstblad"

Venlig hilsen
VIND VANDVÆRK

Bestyrelsen

___________________________________________

21.10.2017

Nyt Regulativ 2017

Herning kommune har 09.10.2017 godkendt nyt "Fællesregulativ for almene vandforsyninger 2017".

Regulativet træder i kraft med virkning fra 15. oktober 2017, og kan findes og læses under menupunktet

"Regulativ og Vedtægter".

Venlig hilsen
VIND VANDVÆRK

Bestyrelsen

___________________________________________

13.03.2017

Husk generalforsamlingen.....

i Vind Klubhus, onsdag d. 29. marts 2017 kl. 19.00

Venlig hilsen
VIND VANDVÆRK

Bestyrelsen

 

__________________________________________

02.01.2017

Evt. dagsordenforslag til årets generalforsamling.

I forbindelse med vandværkets årlige generalforsamling , skal vi gøre opmærksom på følgende vedtægtsbestemmelse og tidsfrist:

Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal fremsendes til bestyrelsen senest den 1. februar.

Venlig hilsen
VIND VANDVÆRK

Bestyrelsen

 

_______________________________________________________________________

 

20.12.2016

Ny Inddrivelsesprocedure vedr. driftsbidrag.

Når man sidder i en bestyrelse for en forening, som overordnet har til formål at tjene fællesskabet og samtidig sikre de bedst mulige forhold og betingelser for hver enkelt medlem, så er det meget frustrerende og ærgerligt, når man  indimellem oplever at nogen forøger at "sno sig" uden om fællesskabets musketérprincip: "Én for alle og alle for én".

Således sker det fra tid til anden, at enkelte af vandværkets medlemmer og forbrugere, bevidst undlader at betale til den fælles kasse. Forfaldne a conto bidrag betales ikke, til trods for at vandværket gentagne gange fremsender betalingspåmindelser og opfordrer til at afregne det skyldige beløb - helt på lige fod med alle øvrige medlemmer af fællesskabet.

Hvis en forbruger ikke betaler sit driftsbidrag for den leverede vandmængde, ja så er der kun alle de øvrige forbrugere til at dække tabet.

Ovenstående situation ønsker bestyrelsen fremover at håndtere en del mere restriktivt, og vi har derfor udarbejdet og vedtaget en ny inddrivelsesprocedure, som kan ses og læses under menupunktet "Forbrugerinfo".

 

NB!
Måtte der være spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående, så er man som altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, ligesom alle medlemmer og forbrugere jo har mulighed for at lufte deres meninger og holdninger ved vandværkets årlige generalforsamling.
Vel mødt!

 

Venlig hilsen
VIND VANDVÆRK

Bestyrelsen

 

_______________________________________________________________________ 

 

Generalforsamling 2016
Onsdag d. 30. marts indkaldes til ordinær generalforsamling i Vind Klubhus kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægterne, herunder forslag til vedtægtsændringer.
Vel mødt!

Bestyrelsen

 

19.02.2016

Vandkvalitet 2015
Årsrapport 2015 fra FORCE Technology er nu tilgængelig her på hjemmesiden.

 

30.12.2015

Nyt takstblad 2016 er nu tilgængelig på hjemmesiden.13.03.2017