Bestyrelsen

VSB Bestyrelsen 2018

Vind Sogns Borgerforening

E-mail: borgerforeningen@vindsiden.dk


 

   
Johnny Jensen   Jannie Leth Bolesen   Eva Kjær
Bestyrelsesformand   Næstformand   Kasserer
         
Præstevejen 26   Vind Kirkevej 1, 1.   Blåkærvej 7
Tlf. 2071 6074
  Tlf. 3071 7271   Tlf. 9743 0930
johnny.j@live.dk   janniebolesen@hotmail.com   blaakjaer@mail.dk
         
         Martin
Jeanette Pedersen   Flemming Jensen   Martin Bonde
Sekretær   Repræsentant i LandsbyCenter Vind   Bestyrelsesmedlem
         
Tranebærvej 132   Holstebrovej 26   Granstien 2
Tlf. 2327 0207   Tlf. 9743 5496   Tlf. 9610 2864
jeanette_kristoffersen84@hotmail.com     martin@hoejbonde.dk
         
   Rune    Anne
Grete Rask   Rune Stjernholm   Anne Ovesen
Bestyrelsesmedlem   1. suppleant   2. suppleant
         
Holstebrovej 11   Ørnhøjvej 2   Toftvej 10
Tlf. 8662 2040   Tlf. 2291 3433   Tlf. 2193 0666
grn@sl.dk       ovesen@nypost.dk