Bestyrelsen

VSB Bestyrelsen 2022

Vind Sogns Borgerforening

E-mail: borgerforeningen@vindsiden.dk


 

Anne   Martin    
Anne Ovesen   Martin Bonde    
Formand   Næstformand    
         
Toftvej 10   Granstien 2    
Tlf.nr. 2193 0666   Tlf.nr. 2124 5008    
         
         
 RuneRune    Nicolai    
Rune Stjernholm   Nicolai Bjerg Mogensen    
Kasserer   Sekretær    
         
Tranebærvej 124   Toftvej 14    
Tlf.nr. 2291 3433   Tlf. nr. 2078 5058
   
       
         
Grete        
Grete Rask Nielsen        
Suppleant        
         
Holstebrovej 11        
Tlf.nr. 2149 6713        
         

Liste over tovholdere på arrangementer som afholdes i Vind Sogns Borgerforenings regi:

  • Fastelavn: Jannie Boelsen, Tlf.nr tlf. 3071 7271
  • Affaldsindsamling: Anne Ovesen. Tlf.nr 2193 0666
  • Skt.Hans: Vakant - interesserede kan rette kontakt til Anne Ovesen 
  • Valgcafé: Grete Rask, Tlf.nr 2149 6713 og Asta Gammelvind, Tlf.nr. 2543 2325
  • Svampetur: Amalie Kamp, Tlf.nr 6081 4371
  • Høstfest: Ulla Boesen Tlf.nr 2878 6504 og Johnny Jensen Tlf.nr 2071 6074
  • Julemarked: Anne Ovesen Tlf.nr 2193 0666 og Tina Rasmussen Tlf.nr 2425 2335
  • Juletræstænding: Bo Larsen Tlf.nr 5096 9663 og Lotte Larsen 8755 4105