Bestyrelsen

VSB Bestyrelsen 2024

Vind Sogns Borgerforening

E-mail: borgerforeningen@vindsiden.dk


 

Anne   Martin    
Anne Ovesen   Martin Bonde    
Formand   Næstformand    
         
    Granstien 2    
Tlf.nr. 2193 0666  

Tlf.nr. 4215 6075

   
         
         
 RuneRune    Nicolai    
Rune Stjernholm   Nicolai Bjerg Mogensen    
Kasserer   Sekretær    
         
Tranebærvej 124  

Tyttebærvej 4

   
Tlf.nr. 2291 3433   Tlf. nr. 2078 5058
   
       
         
Grete        
Grete Rask Nielsen        
Suppleant        
         
Holstebrovej 11        
Tlf.nr. 2149 6713        
         

Liste over tovholdere på arrangementer som afholdes i Vind Sogns Borgerforenings regi:

  • Fastelavn: Jannie Boelsen, Tlf.nr tlf. 3071 7271
  • Affaldsindsamling: Anne Ovesen. Tlf.nr 2193 0666
  • Skt.Hans: Vakant - interesserede kan rette kontakt til Anne Ovesen 
  • Valgcafé: Grete Rask, Tlf.nr 2149 6713 og Asta Gammelvind, Tlf.nr. 9155 2325
  • Svampetur: Amalie Kamp, Tlf.nr 6081 4371
  • Høstfest: Ulla Boesen Tlf.nr 2878 6504 og Johnny Jensen Tlf.nr 2071 6074
  • Julemarked: Anne Ovesen Tlf.nr 2193 0666 og Tina Rasmussen Tlf.nr 2425 2335
  • Juletræstænding: Bo Larsen Tlf.nr 5096 9663 og Lotte Larsen 8755 4105