Dilettantudvalg

 

   
Kim Sejlund   Jeannette Salkvist   Mikael Pedersen
Formand   Næstformand   Kasserer
         
Holstebrovej 22, Vind        
7500  Holstebro        
22355920        
sejlund@dlgtele.dk        
   

 

   

 

Johnny Jensen        
Suppleant        
         
Præstevejen 26        
Tlf. 20716074        
johnny.j@live.dk