Fodboldudvalg

 

 

Stefan Stjernholm   Knud Erik Nielsen    
Formand   Økonomi   Sekretær
         
Vind Kirkevej 1, 1.sal, Vind        
7500  Holstebro        
20720540        
Stefan@steen-stjernholm.dk        

   

   

Lars Pedersen   Carsten Pugdal   Anders Lund Madsen 
menig   Menig   Suppleant 
         
Adr.        
Tlf.        
Mail