Vandkvalitet og analyser

Vandkvaliteten følges og analyseres løbende hen over året…….

Force Technology (tidligere LabVest), udtager og analyserer prøver fra vandværket.

Prøverne udtages og benævnes i fire forskellige kategorier:

  1. Fra boringen (råvandsanalyser)
  2. Fra vandværket (afgang vandværk efter iltning og filtrering)
  3. Fra ledningsnettet (udtages forskellige steder i ledningsnettet)
  4. Hos forbrugerne (udtages direkte fra forbrugernes vandhaner)

Prøveantallet er lovbestemt og følger årsmængden af ​​oppumpet vand.
Dvs. en stor årsvandmængde medfører mange prøveudtagninger, mens en “lille” årsvandmængde indebærer færre prøveudtagninger.

Alle analyseresultater sendes til vandværket efterhånden som resultaterne foreligger og det samlede antal analyser i et kalenderår samles og offentliggøres i en årsrapport, som vandværket kan bruge til at informere ud til alle forbrugerne.

 

Herunder kan du finde og læse de forskellige årsrapporter, som bestyrelsen snarest muligt efter at have foreligger.

Årsrapport 2015

Årsrapport 2016

Årsrapport 2017

Årsrapport 2018

Årsrapport 2019

Årsrapport 2020

Årsrapport 2021

Årsrapport 2023

Pesticider: 

Vandkvalitet Vind Vandværk

Der er stor fokus omkring vores grundvand, og dermed vores drikkevands indhold af fremmede stoffer. Herunder rester af -eller nedbrydningsprodukter fra pesticider anvendt i landbruget, rester fra udendørs maling, udsivning fra gamle lossepladser og senest PFAS.

Du kan læse den seneste analyse (28. febr. 2024) fra Vind Vandværk her.