Vandkvalitet og analyser

Vandkvaliteten følges og analyseres løbende hen over året…….

Force Technology (tidligere LabVest), udtager og analyserer prøver fra vandværket.

Prøverne udtages og benævnes i fire forskellige kategorier:

  1. Fra boringen (råvandsanalyser)
  2. Fra vandværket (afgang vandværk efter iltning og filtrering)
  3. Fra ledningsnettet (udtages forskellige steder i ledningsnettet)
  4. Hos forbrugerne (udtages direkte fra forbrugernes vandhaner)

Prøveantallet er lovbestemt og følger årsmængden af oppumpet vand.
Dvs. en stor årsvandmængde medfører mange prøveudtagninger, mens en “lille” årsvandmængde indebærer færre prøveudtagninger.

Alle analyseresultater sendes til vandværket efterhånden som resultaterne foreligger og det samlede antal analyser i et kalenderår samles og offentliggøres i en årsrapport, som vandværket så kan bruge til at informere ud til alle forbrugerne.

 

Herunder kan du finde og læse de forskellige årsrapporter, som bestyrelsen offentliggør snarest muligt efter at de foreligger.

Årsrapport 2015

Årsrapport 2016

Årsrapport 2017

Årsrapport 2018

 

Du kan finde oplysninger om udvalgte vandanalyser fra Vind Vandværk i et særskilt infoark, som kan hentes og læses lige HER.

 

Og du kan finde en kort beskrivelse og forklaring til de mest almindelige analyseparametre ved at klikke på dette link til dokumentet: "Danske Vandværker - Sådan læser du en vandanalyse"