Vandkvalitet og analyser

Vandkvaliteten følges og analyseres løbende hen over året…….

Force Technology (tidligere LabVest), udtager og analyserer prøver fra vandværket.

Prøverne udtages og benævnes i fire forskellige kategorier:

  1. Fra boringen (råvandsanalyser)
  2. Fra vandværket (afgang vandværk efter iltning og filtrering)
  3. Fra ledningsnettet (udtages forskellige steder i ledningsnettet)
  4. Hos forbrugerne (udtages direkte fra forbrugernes vandhaner)

Prøveantallet er lovbestemt og følger årsmængden af oppumpet vand.
Dvs. en stor årsvandmængde medfører mange prøveudtagninger, mens en “lille” årsvandmængde indebærer færre prøveudtagninger.

Alle analyseresultater sendes til vandværket efterhånden som resultaterne foreligger og det samlede antal analyser i et kalenderår samles og offentliggøres i en årsrapport, som vandværket så kan bruge til at informere ud til alle forbrugerne.

 

Herunder kan du finde og læse de forskellige årsrapporter, som bestyrelsen offentliggør snarest muligt efter at de foreligger.

Årsrapport 2015

Årsrapport 2016

Årsrapport 2017

Årsrapport 2018

Årsrapport 2019

Årsrapport 2020

 

Du kan finde oplysninger om udvalgte vandanalyser fra Vind Vandværk i et særskilt infoark, som kan hentes og læses lige HER.

 

Pesticider: 

Gennem de senere år har der været stor og tiltagende fokus på grundvandets indhold af forskellige sprøjterester (Pesticidrester)
Vind Vandværk henter langt den største del af sit grundvand/drikkevand fra en boringsdybde på 130-142 m, og her er grundvandet helt fri for alle hidtil kendte og analyserede pesticidrester.

Seneste prøveudtagning og analysering fra Vind Vandværk, med måle- og kravværdier for alle gældende pesticidrester er udtaget på vandværket den 7. februar 2019. og kan ses og læses HER
Resultaterne taler for sig selv, for vi har heldigvis ingen registrerede eller målbare pesticidrester i vores drikkevand. 

Og det glæder os naturligvis rigtig meget.:-)

 

Du kan finde en kort beskrivelse og forklaring til de mest almindelige analyseparametre ved at klikke på dette link til dokumentet: "Danske Vandværker - Sådan læser du en vandanalyse"