Program for Vinding-Vind Foredragsforening

Næste arrangement:

Kære medlemmer i Vinding-Vind Foredragsforening

Nu har bestyrelsen været samlet igen, og vi er i færd med at tilrettelægge efterårets og vinterens program.

Vi har besluttet, at vores sommertur i år bliver:

Torsdag den 20. august kl. 14.00  og går til Præstbjerg Naturcenter, Klejnstrupvej 2

Vi mødes derude, og der er mulighed for at gå en tur i de skønne omgivelser. Derefter nyder vi kaffen, som foreningen er vært ved og hygger os med sang og snak.

Vi håber på godt vejr men vi kan benytte forsamlingslokalet i Præstbjerg.

Medlemskortene for næste periode uddeler vi derude, så husk gerne aftalte penge til dette: kr. 50,- pr. medlem.

Bestyrelsen havde vedtaget at forhøje kontingentet til 75,- kr. pr. medlem. Det har vi imidlertid besluttet at udskyde til 2021 på grund af omstændighederne med Corona og aflysning af aktiviteterne.

Programmet for kommende sæson udleveres ligeledes i Præstbjerg, hvor vi naturligvis håber, at mange af jer har lyst til og mulighed for at komme.

På gensyn den 20. august i Præstbjerg.

På bestyrelsens vegne
Lise Hay.