Program for Vinding-Vind Foredragsforening

Næste arrangement:

Torsdag den 20. februar 2020 kl. 19.30 (SKI)

Tidligere museumsinspektør Søren Toftgaard Poulsen holder foredrag om ”Folkemindesamler og museumsforstander H.P. Hansen”, der interesserede sig for den midtjyske hedebefolknings beskedne og slidsomme liv, og det resulterede i en imponerende bogsamling om hedebøndernes kulturhistorie.

 


Hele programmet:

Hent hele programmet for 2019-2020 her.