Indsatsplan

Indsatsplaner til beskyttelse af grundvand.

Planerne skal beskytte grundvandet, der hvor det bruges til drikkevand. Disse planer laves på baggrund af en kortlægningsrapport lavet af staten. De beskriver indsatserne, der er nødvendige for at beskytte vores drikkevand.

Herning Kommune har i samarbejde med Vind Vandværk udarbejdet og godkendt nedenstående indsatsplan for Vind Vandværk.:

VV_Indsatsplan_2013