Om Borgerforeningen

Borgerforeningen er på mange punkter omdrejningspunkt for en del af det, der sker i Vind.

Borgerforeningen deltager i Landsbykontaktudvalget, som er et kommunalt udvalg, der tager emner op som er relevante for kommunens landsbyer. F.eks. er samarbejdet med kommunens IT-afdeling og borgerforeningerne i Haderup, Haunstrup og Karstoft medvirkende til at denne hjemmeside - vindsiden.dk - er hostet på Herning Kommunes servere og lavet af et professionelt Web-bureau, betalt af Kommunens Økonomi- og Erhvervsudvalg.
Vi samarbejder om sikring af mobildækning, cykelsti, vi laver høringssvar til lokalplaner, kommuneplaner m.m. og vi kan søge Landdistriktspuljen om midler til udvikling i Vind.

Borgerforeningen har et godt samarbejde med vore nabolandsbyer Sørvad, Ørnhøj og Abildå, hvor vi drøfter alle forhold af fælles interesse.

Borgerforeningen afholder desuden en del arrangementer i løbet af året. Se kalender.

Alle beboere i Vind Sogn kan være medlemmer af Borgerforeningen. Generalforsamlingen, der afholdes i januar/februar er foreningens øverste myndighed. Se vedtægter.

Se beretning og referat fra generalforsamlingen 2022. 

Se beretning og referat fra generalforsamlingen 2023 samt referat fra Borgermødet 2023