Om Borgerforeningen

Borgerforeningen er på mange punkter omdrejningspunkt for en del af det der sker i Vind.

Borgerforeningen deltager i Landsbykontaktudvalget, som er et udvalg, som tager mange emner op i Herning Kommune. F.eks. er samarbejdet med kommunens IT-afdeling og borgerforeningerne i Haderup, Haunstrup og Karstoft medvirkende til at den nye hjemmeside - vindsiden.dk - er hostet på Herning Kommunes servere og lavet af et professionelt Web-bureau, betalt af Kommunens Økonomi- og Erhvervsudvalg.
Derudover samarbejder vi om sikring af bedre mobildækning, vi laver høringssvar til lokalplaner, kommuneplaner m.m. og vi kan søge Landdistriktspuljen om midler til udvikling i Vind.

Borgerforeningen afholder en del arrangementer i løbet af året. Se kalender.

Alle beboere i Vind Sogn kan være medlemmer af Borgerforeningen. Generalforsamlingen, der afholdes i foråret er foreningens øverste myndighed. Se vedtægter.

Se beretning og referat fra generalforsamlingen 2022.