Om Borgerforeningen

Borgerforeningen er på mange punkter omdrejningspunkt for en del af det, der sker i Vind.

Borgerforeningen deltager i Landsbykontaktudvalget, som er et kommunalt udvalg, der tager emner op som er relevante for kommunens landsbyer. F.eks. er samarbejdet med kommunens IT-afdeling og borgerforeningerne i Haderup, Haunstrup og Karstoft medvirkende til at denne hjemmeside - vindsiden.dk - er hostet på Herning Kommunes servere og lavet af et professionelt Web-bureau, betalt af Kommunens Økonomi- og Erhvervsudvalg.
Vi samarbejder om sikring af mobildækning, cykelsti, vi laver høringssvar til lokalplaner, kommuneplaner m.m. og vi kan søge Landdistriktspuljen om midler til udvikling i Vind.

Borgerforeningen har et godt samarbejde med vore nabolandsbyer Sørvad, Ørnhøj og Abildå, hvor vi drøfter alle forhold af fælles interesse.

Borgerforeningen afholder desuden en del arrangementer i løbet af året. Se kalender.

Alle beboere i Vind Sogn kan være medlemmer af Borgerforeningen. Generalforsamlingen, der afholdes i januar/februar er foreningens øverste myndighed. Se vedtægter.

Se beretning og referat fra generalforsamlingen 2022. 

Se beretning og referat fra generalforsamlingen 2023 samt referat fra Borgermødet 2023

Se beretning og referat fra generalforsamlingen 2024