Landsbyfestudvalget 2018 er nedsat

Kære alle

Tak til alle de der mødte op til Idémødet i Klubhuset den 25. januar. Der kom rigtig mange konstruktive og gennemtænkte forslag, som nedenstående udvalg kan tage med i deres arbejde til Landsbyfesten 2018.

På Idémødet blev det aftalt, at når formændene for de tre foreninger i Vind (VSB, LCV, VIF) - havde overblik over de personer, der havde givet indtryk af, eller tilsagn om, at indtræde i Landsbyfestudvalget, ville de udvalgte personer blive kontaktet.

Et homogent hold har tegnet sig og består af:

Med Stefan i udvalget og med Nicolai Mogensen’s tilkendegivelse om, at støtte udvalgsarbejdet i 2018, har vi styrket holdet med erfaring fra tidligere Landsbyfestudvalg. Derudover kan udvalget som altid trække kræfter fra en række personer, som har tilkendegivet, at ville støtte udvalget i det arbejde der skal udføres for at tilvejebringe en Landsbyfest. Formændene for de tre foreninger støtter ligeledes op om udvalget med direkte eller indirekte opgaveløsning.

Rigtig god vind til det nye landsbyfestudvalg.

Tag godt imod dem😊

Vi glæder os alle til Landsbyfesten 2018 og det samarbejde, der vil finde sted på tværs af foreninger og personer i Vind. Fællesskabet i Vind er opbygget gennem generationer og er essentiel når vi vil udvikle og styrke vore relationer mellem hinanden.

På vegne af formændene

Lars Gammelvind
VIF