Ny bar, ny container og nyt telt

På det årlige strategimøde med Landsbyfestudvalget og formændene for de tre foreninger i Vind (VSB, VIF, LCV), blev der under punktet  ”fremtid” synliggjort ideer fra nogle ildsjæle i Vind, der finder behov for en modernisering af landsbyfestugens praktiske del med en containerløsning til opbevaring af redskaber (køl- fryseskabe, belysning, kabler, borde, bænke, ugens forbrug af varer) og endelig en ny barløsning, som skal være bindeled mellem container og telt.

Kræfterne bag ovennævnte moderniseringsproces kommer fra et nedsat udvalg, kaldet Landsbyfest-byggeudvalget.  Formændene støtter ideen og siger ja til økonomisk dækning med opsparede midler fra Landsbyfestens aktivitetspulje.

Et ønske er efterfølgende fremkommet fra Landsbyfest-byggeudvalget - at Vind skulle have sit eget telt, tilpasset en funktionel helhedsløsning. Efterfølgende er der indhentet priser på et nyt partytelt 9x24 m, af mærket Proffline. Vind InVest har imødekommet en ansøgning om finansiering af teltet. Hermed er ønsket om en unik praktisk løsning med en integreret bar-, container- og teltløsning en realitet. Landsbyfest-byggeudvalget er allerede i arbejdstøjet og går til stålet med stor energi😊.

Nogle har måske allerede set billeder på Facebook - her er nogle af dem:

 

 

Landsbyfesten starter søndag den 27. maj 2018.