Tidspunktet for afvikling af Landsbyfestugen 2019

Det blev ifm. evalueringen af Landsbyfesten 2018, drøftet at flytte Landsbyfesten i 2019 som følge af FDF aktiviteter i samme uge.

Formændene for VIF, VSB og LCV har i samråd med LFU behandlet emnet og der er enighed om at fastholde traditionen gennem mere end 25 år, og tillige i respekt for ”Vedtægterne for Landsbyfestugen”, - således afslutningen på festugen sker som hidtil den 1. lørdag i juni.