Vinding-Vind Foredragsforening

Fra 27. august kl. 19:00 - Til 27. august kl. 22:00

Søndag den 27. august 2023 kl. 19.00:

Udflugt sammen med Aulum Vinding Vind Valgmenighed.

Turen er gratis. Vi kører i bus fra Vind Kirke og har skovfoged Søren Bay Højbjerg med som guide, så vi kan få øget kendskab til vores lokale naturområder.

Vi ser på skov og hede og finder et sted til egen medbragt kaffe.